Currículum Dr. Ricardo Closa Clarià

Especialitats

 • Cirurgia Plàstica Ocular, Via lacrimal i Òrbita
 • Cataracta

Titulació

 • Num. Colegiat: 406091
 • Llicenciat: Medicina. Universidad Rovira i Virgili. Reus 1998-2004.
 • Especialitat: Via MIR en Oftalmologia. Hospital de Cruces. Biscaia. País Basc. 2005-2009.
 • Doctorat: Curs de Doctorat pel Departament de Dermatologia, Oftalmologia i Otorinolaringologia. Universidad del País Vasco 2005-2006.
 • Suficiència Investigadora: Seqüeles oftalmològiques en prematurs menors de 1500 grams. Universidad del País Vasco 2006-2007.
 • Màster: Cirurgia Oculoplàstica i Via lacrimal. Universitat de Barcelona. Institut Català de la Retina. Barcelona 2009-2010.

Estades formatives

 • Hospital Reina Fabiola. Universidad Cordoba. Argentina. Rotació universitària. 1999.
 • University of California San Francisco. Rotació universitària. 2000.
 • Université de Liege. Bélgica. Beca Erasmus. 2002
 • University of California San Francisco. Retina. 2006
 • Hospital San Joan de Deu Barcelona. Oftalmopediatria. 2007.
 • Hospital San Eloy Vizcaya. Glaucoma. 2008
 • Hospital de Bellvitge Barcelona. Cirurgia Orbitària. 2009.
 • Hospital San Joan de Deu Barcelona. Cirurgia Oculoplàstica. 2009.

Publicacions i presentacions en congressos

 • Pars Plana Vitrectomy from a temporal approach. Closa R., Pereira L., Stewart J. Retinal Cases and Brief Reports.
 • Queratoprotesis de Boston en quemadura térmica. Closa R. Pinar S. Etxebarria J. Arch Sociedad Esp. Oftalm.
 • Exitós tractament queratopròtesis de Bostosn a Sd. Lyell. Pinar S. Etxebarria J., Closa R.
 • Maneig de Epífora funcional. Ibáñez N. Closa R. Minoves M. Annals de Societat Catalana d’Oftalm.
 • Melanocytic neuroectodermal tumours of infancy. Closa R. Ibáñez N. Prats J. Oph Plas Rec Surg.
 • Queratopròtesis Boston a Sd. Lyell. Certamen casos clínics. Barcelona. 2008
 • PREMI millor comunicació. Mètode d’extracció del endotelio-descemet.
 • Epífora funcional, correcte diagnòstic per correcte tractament. 41è Congrés de la Societat Catalana Oft. Barcelona 2010

Asociació Oft. Nort. Santander 2008

 • Orbitopatia distiroidea. Jornada Oft. Interhosp. Tarragona 2016.
 • Patologia del sostre de l’òrbita. Jornades Oft. Interhosp. Tarragona. 2018.

Experiència Laboral

 • Hospital Universitari Joan XXIII. 2010 fins l’actualitat.
 • Xarxa Sanitaria Santa Tecla. 2010 fins l’actualitat
 • Hospital San Joan de Reus. 2011-2012
 • Closa Oftalmòlegs. 2011 fins l’actualitat