CATARACTA

CATARACTA

La cataracta és la pèrdua de transparència d’una lent natural present a l’interior de l’ull anomenada cristal·lí.

La cataracta produeix una pèrdua de visió progressiva i indolora. És habitual la sensació de visió borrosa, terbolesa a manera de nebulosa, intolerància a llum i percepció alterada dels colors.

És una conseqüència de l’envelliment natural d’ull, per tant, la majoria de les cataractes estan associades a l’edat.

En ocasions la cataracta apareix en edats primerenques de la vida, en forma de cataracta congènita o juvenil. Molts d’aquests casos compten amb antecedents familiars.

Factors que augmenten el risc de desenvolupar cataracta:

 • Algunes malalties generals, com la diabetis, altres malalties metabòliques o la distròfia miotònica.
 • Exposición prolongada a radiación ultravioleta
 • Tabac
 • Obesitat
 • Hipertensió arterial
 • Malalties oculars, com la uveïtis
 • Cirurgies prèvies oculars
 • Traumatismes oculars
 • Ús prolongat d’alguns fàrmacs (sobretot corticoides, especialment orals i inhalats)
 • Tractament amb radioteràpia

L’únic tractament per resoldre la pèrdua de visió produïda per la cataracta és la cirurgia. La cataracta no és una patologia urgent.

LENTS INTRAOCULARS

Un cop s’ha realitzat l’extracció de la cataracta, es col·loca una lent intraocular (LIO) en el lloc que ocupava el cristal·lí. Cada lent té la graduació corresponent a l’ull operat, encara que això no garanteix la independència d’ulleres després de l’operació.

Hi ha diversos tipus de lents intraoculars. L’elecció de la lent a implantar ha de ser una decisió individualitzada i consensuada en cada pacient.

 • LENTS MONOFOCALS: Dissenyades per visió en un sol focus, generalment de visió llunyana. No tracta l’astigmatisme ni la vista cansada.
 • LENTS PREMIUM:Per corregir tots els defectes refractius; miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia (vista cansada). Està indicada per a aquelles persones que volen prescindir de les ulleres.
  • LENTS BIFOCALS: posseeixen zones òptiques dedicades a la visió llunyana i propera a la vegada.
  • LENTS trifocals: posseeixen zones òptiques dedicades a la visió llunyana, intermèdia i propera al mateix temps.
  • LENTS TÒRIQUES: s’empren per corregir l’astigmatisme. Disposem de lents tòriques monofocals i multifocals.

Les possibles complicacions generals en totes les lents Premium són:Halos, enlluernaments, disminució de la sensibilitat al contrast lumínic i defectes refractius residuals.

Lents intraoculars